Welkom op de website van Verdronken Zeeland

8ss_verdronken-dorpen-krt2.jpg

Ligging verdronken dorpen, Zeeland 1573

De vele berichten over de huidige klimaatverandering en bijbehorende stijging van de zeespiegel hebben de belangstelling voor onze ‘verdronken geschiedenis’ sterk doen toenemen.

Het Zeeuwse kleigebied telt naar verhouding de meeste verdronken nederzettingen van Europa. Behalve de provincie Zeeland omvat dit gebied de Zuid-Hollandse eilanden, de Rotterdamse Maasregio en een deel van Noord-Brabant. De meeste verdronken dorpen liggen binnen de Zeeuwse provinciegrenzen. We tellen in Zeeland minstens 120 verdronken kerkdorpen inclusief enkele stadjes, naast vele tientallen verdronken buurtschappen en kapeldorpen. Sporen in het landschap, bodemvondsten, archiefmateriaal, kaarten, kunstwerken en geschriften herinneren ons aan het leven in de verdronken woonplaatsen.

Het gaat om nederzettingen die ruwweg ontstonden in de periode 900-1500. Ze zijn weggevaagd door het water, veelal als gevolg van een stormvloed. Soms ‘verdronk’ een dorp verschillende keren. Het werd dan op dezelfde plaats of een eindje verderop hersticht, of door zijn inwoners verlaten.
In Zeeuws-Vlaanderen liggen behalve verdronken dorpen ook verschillende verdronken stadjes. Maar Zeelands meest legendarische verdronken stad is Reimerswaal, in de Oosterschelde bij de huidige Oesterdam. De bekendheid van Reimerswaal strekt tot voorbij de provincie- en de landsgrenzen.

Eerste Ankerplaats in Yerseke

14 november 2014

Verdronken geschiedenis op Ankerplaats Yerseke

Op 5 november 2014 werd de eerste Zeeuwse Ankerplaats bij de Oesterij in Yerseke in gebruik genomen.

Lees verder »

Tentoonstelling Valkenisse

02 juni 2014

Opening tentoonstelling Valkenisse in dorpscentrum Waarde

In het nieuwe dorpscentrum MeerWaarde, Mauritsstraat 4 te Waarde, is vanaf 23 mei 2014 een nieuwe tentoonstelling te bezichtigen over het verdronken dorp en land van Valkenisse.

Lees verder »